Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Facility Management

Η εταιρεία μας προσφέρει μεγάλη γκάμα αποτελεσματικών υπηρεσιών Facility Management, ενώ παράλληλα παρέχει καινοτόμες, αειφόρες και αποτελεσματικές λύσεις τεχνικής υποστήριξης. Η δέσμευση μας για συνεχή παροχή άριστων υπηρεσιών αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο οι πελάτες μας αναθέτουν τη διαχείριση και συντήρηση των ακινήτων ή των εγκαταστάσεών τους.

Η ανάπτυξη, διατήρηση και βελτίωση όλων των εγκαταστάσεων που διαχειριζόμαστε με συνείδηση και σεβασμό στους ιδιοκτήτες και το περιβάλλον, οδηγεί μακροπρόθεσμα στην προστασία της ίδιας της αξίας των επενδύσεων.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης - Facility Management σε κάθε είδους Εγκαταστάσεις και την ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τις κατασκευές, επισκευές ή και συντηρήσεις κάθε είδους δημοσίων ή και ιδιωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού αυτών, που περιλαμβάνουν:

 • Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων
 • Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Συντήρηση Οικοδομικών Εγκαταστάσεων
 • Εκσυγχρονισμοί – Ανακαινίσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 • Αρχιτεκτονική κήπων και συντήρηση πρασίνου
 • Ελαιοχρωματισμούς
 • Επισκευές, ανακαινίσεις και μετατροπές κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικιστικών συγκροτημάτων
 • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Καθαρισμού
 • Απόκτηση ή και μίσθωση πάσης φύσεως υλικών και μηχανημάτων συντήρησης και καθαρισμού δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, πλοίων ή και μηχανημάτων
 • Υπηρεσίες Υποδοχής και Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Εξειδικευμένο Προσωπικό για την Βιομηχανία και το Εμπόριο
 • Outsourcing και Συμβάσεις Υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Έργων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλέστε μας στο τηλέφωνο ή στείλτε μας μήνυμα
για να συμφωνήσουμε το μοντέλο συνεργασίας που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Στείλτε μήνυμα
ή καλέστε μας στα Τ. 210 2792259 Φ. 210 2754743